• Home
  • /
  • Kartläsaren i rally

Kartläsaren i rally

Till skillnad från många andra motorsporter är det inte bara föraren som sitter i bilen under en rallytävling, utan också en kartläsare. Kartläsarens uppgift är att ge föraren information om vad som kommer härnäst i banan, vilket sker genom snabba, kodade kommandon som en utomstående minst sagt lär ha svårt att hänga med i. Dessutom är det kartläsaren som har koll på alla hålltider som gäller på banan. Som kartförare är det med andra ord viktigt att man inte är rädd för att inta ledarrollen – det må vara föraren som kör bilen, men som kartläsare måste man ha tillräckligt självförtroende och tillräcklig auktoritet för att ge instruktionerna om banan på ett förtroendeingivande sätt. Om man känner att man skulle behöva förbättra sina ledarskapsförmågor, oavsett om man är kartläsare i rally eller inte, kan man till exempel gå en ledarskapsutbildning hos Advantum Kompetens.

För att kartläsaren ska ha koll på de kurvor och tider som gäller för banan förbereder de sig genom att utföra en så kallad besiktningstur på banorna tillsammans med föraren. Kartläsaren skriver under denna tur ner det som föraren berättar om hur vägen är och hur hen kör, för att kunna använda det senare under själva tävlingsåket. Förhoppningsvis leder dessa anteckningar till att föraren kan köra banan så snabbt som möjligt.

business-corner